About

Know the New Japan Philharmonic | Foundation outline · Business operation

 

Public interest foundation Nippon Philharmonic Orchestra does not fall under the special "civil law corporation" which has a close relationship with the country ".

"The relationship with the country has a particularly close relationship" About the suitability to a special civil corporation

Foundation outline

Name Public interest foundationNew Japan Philharmonic
Secretariat Location 1-2-3 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo 130-0013, Japan Sumida Triphony Hall 7F
Access
TEL 03-5610-3820 (Representative)
FAX 03-5610-3825 (Representative)

Executive officer / councilor

As of June 2018

President Yoshihiko Miyauchi
Vice Chairman Hieda Hisashi
Managing director Toshio Yokoyama
Director [in alphabetical order] Mitsuki Okano , Itsu Hagita , Tetsuya Kubo , Kenneth Riley , Atsuto Sawagami , Tetsuichi Shibue , Mikio Syouji , Akira Shirao , Shigeharu Suzuki < Kazuhira Takehara , Takeshi Niinami , Takashi Kazuchi
Auditor Someya Kaoru
Councilor [alphabetical order] Hironori Aoki Yuichi Iwano Ozawa Seiji Toshio Ono Kenji Kajiwara Nobuyuki Kume Nobunaga Koga Michio Suzuki Kazuo Naga
Yoshihiro Mikami Masakatsu Mori Toshio Morikawa Yoshii Sumio
Forever Laurel adviser Rikuro Ishikawa, Toshio Sakata
Advisor Noriyuki Inoue, Hiromichi Iwasa, Zirou Ushio, Takeo Otsubo , Nobutada Saji, Jouji Nakayama, Joe Hisaishi, Chihiro Mori , Hideo Mori , Yamazaki Noboru , Toru Yamamoto
Assistant Director Koji Nagata

Administrative department

Managing Executive Officer Takehara Kazuyuki, Nakano Susumu
Division Planning / production Masakazu Hamada (deputy director) Kayoko Ishimaru Yuri Kawahara Reiji Goshima Mika Tanabe Kaname Nakamura Nana Hada
Patronage Department   Kaoru Oda (deputy director) Shozo Kaibahara Sayaka Touhara Haruna Nishi
Publicity / publicity Nagaoka Daichi
Ticket Box Hiromi Kurita(The general manager) Kobayashi Sakiko Manami Sakakibara Kana Yanagisawa Kota Yoshikawa
General Affairs Department   Takeshi Shindo (department manager)
General Affairs Section Takeshi Shindo (department manager), Miyoko Shiratori
  Accounting Imai Hitoshi Akiko Oshima
Human Resources Department Takeshi Shindo (department manager), Satomi Ono
Counselor Chiyo Matsubara
inspector Mitsutaro Shiro , Yoshitsuru Yoichi, Asama Shinkei
Stage Manager Kiyoaki Naruse, Iino Hideaki
Librarian Hayashi Tomoya
Literature department Yoshii Sumio (stage lighting) Arai Akiko (music writer)

Business operation

Financial Information / Annual Report (Annual Report)

2017/4/1~2018/3/31 Income and expenditure account [67KB]
2016/4/1~2017/3/31

Business report [452KB] Manual Report [2.53MB]

Financial statement

Balance sheet [85KB] Calculation of Net Property Increase / Decrease [66 KB]

2015/4/1~2016/3/31

Business report [439 KB] Manual Report [2,226KB]

Financial statement

Balance sheet [72KB] Calculation of Net Property Increase / Decrease [66 KB]

2014/4/1~2015/3/31

Business report [535KB] Manual Report [13,878KB]

Financial statement

Balance sheet [72KB] Calculation of Net Property Increase / Decrease [130 KB] Accessory specification [55 KB]

Breakdown table of increase / decrease of net assets [148 KB] Note [144 KB] Property inventory [159KB]

2013/4/1~2014/3/31

Manual Report [2,383KB]

2012/4/1~2013/3/31

Manual Report [1,567 KB]

2011/4/1~2012/3/31

Manual Report [2,850KB]

2010/4/1~2011/3/31

Manual Report [4,215KB]

​ ​2009/4/1~2010/3/31

Manual Report [1,722KB]

2008/4/1~2009/3/31

Manual Report [3,130KB]

2007/4/1~2008/3/31

Manual Report [5,384KB]

2006/4/1~2007/3/31

Manual Report [5,801KB]

※Officers / Councilors / Advisors / Summer Friends / Orchestra Overview / Orchestra members information in the annual report is as of March 31 of each fiscal year.
For the latest information,Foundation outlineList of orchestrasPlease refer to the