About

Know the New Japan Philharmonic | Foundation outline · Business operation

 

Public interest foundation Nippon Philharmonic Orchestra does not fall under the special "civil law corporation" which has a close relationship with the country ".

"The relationship with the country has a particularly close relationship" About the suitability to a special civil corporation

Foundation outline

Name Public interest foundationNew Japan Philharmonic
Secretariat Location 1-2-3 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo 130-0013, Japan Sumida Triphony Hall 7F
Access
TEL 03-5610-3820 (Representative)
FAX 03-5610-3825 (Representative)

Executive officer / councilor

As of December 2017

President Yoshihiko Miyauchi
Vice Chairman Hieda Hisashi
Managing director Toshio Yokoyama
Director [in alphabetical order] Mitsuki Okano , Itsu Hagita , Tetsuya Kubo , Kenneth Riley , Atsuto Sawagami , Tetsuichi Shibue , Mikio Syouji , Akira Shirao , Shigeharu Suzuki < Kazuhira Takehara , Takeshi Niinami , Takashi Kazuchi
Auditor Masami Hashimoto, Kazuki Noya
Councilor [alphabetical order] Aoki Kenji, Iwano Yuichi, Seiji Ozawa, Toshio Ono, Kenji Kajiwara, Nobuyuki Kome, Nobuyuki Koga, Nobuo Suzuki, Kazuo Nagatsuma , Masao Masakatsu Mori, Toshio Morikawa , Sumio Yoshii
Forever Laurel adviser Rikuro Ishikawa, Toshio Sakata
Advisor Noriyuki Inoue, Hiromichi Iwasa, Zirou Ushio, Takeo Otsubo , Nobutada Saji, Jouji Nakayama, Joe Hisaishi, Chihiro Mori , Hideo Mori , Yamazaki Noboru , Toru Yamamoto
Assistant Director Koji Nagata

Administrative department

Managing Executive Officer Takehara Kazuyuki, Nakano Susumu
Division Planning / production Kayoko Ishimaru, Yuri Kawahara, Reiji Goshima, Mika Tanabe, Kaname Nakamura, Haneda Sana
Publicity / publicity Yuko Yukawa
Patronage Department   Kaoru Oda (Deputy Director) , Masakazu Hamada (Deputy Director) , Shozo Kaihara, Climbing Sayaka , Nishi Haruna
Ticket Box Hiromi Kurita (Director) , Nagaoka Daichi , Yanagisawa Kana , Yoshikawa Yuta
General Affairs Department   Takeshi Shindo (department manager)
General Affairs Section Takeshi Shindo (department manager), Miyoko Shiratori
  Accounting Imai Ima, Ikawa Masako, Oshima Akiko
Human Resources Department Takeshi Shindo (Section Manager) , Satomi Ono , Ryoko Kumano
Counselor Chiyo Matsubara
inspector Mitsutaro Shiro , Yoshitsuru Yoichi, Asama Shinkei
Stage Manager Kiyoaki Naruse, Iino Hideaki
Librarian Hayashi Tomoya
Literature department Yoshii Sumio (stage lighting) Arai Akiko (music writer)

Business operation

Financial information / Manual report (annual report)

2017/4/1~2018/3/31 Income and expenditure account [67KB]
2016/4/1~2017/3/31

Business report [452KB] Manual report [2.53MB]

Financial statement

Balance sheet [85KB] Calculation of Net Property Increase / Decrease [66 KB]

2015/4/1~2016/3/31

Business report [439 KB] Manual report [2,226KB]

Financial statement

Balance sheet [72KB] Calculation of Net Property Increase / Decrease [66 KB]

2014/4/1~2015/3/31

Business report [535KB] Manual report [13,878KB]

Financial statement

Balance sheet [72KB] Calculation of Net Property Increase / Decrease [130 KB] Accessory specification [55 KB]

Breakdown table of increase / decrease of net assets [148 KB] Note [144 KB] Property inventory [159KB]

2013/4/1~2014/3/31

Manual report [2,383KB]

2012/4/1~2013/3/31

Manual report [1,567KB]

2011/4/1~2012/3/31

Manual report [2,850KB]

2010/4/1~2011/3/31

Manual report [4,215KB]

​ ​2009/4/1~2010/3/31

Manual report [1,722KB]

2008/4/1~2009/3/31

Manual report [3,130KB]

2007/4/1~2008/3/31

Manual report [5,384KB]

2006/4/1~2007/3/31

Manual report [5,801KB]

※ The information on the officers / councilors / advisors / troops / orchestras and orchestras in the manual report is as of March 31 of each year.
For the latest information,Foundation outlineList of orchestrasPlease refer to the